Tag: Nawrócenie

Strona główna / Nawrócenie
Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

„Powiedz do nich: jako żyję ja, mówi panujący Pan: Nie chcę śmierci niepobożnego, ale aby się odwrócił niepobożny od drogi swojej, a żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od złych dróg swoich; dlaczego macie umrzeć, o domu Izraelski!” (Ezechiela 33, 11) Dziwiło mię zawsze, równie jak wielu innych, co Pisma święte pobożnie czytają, że tak mało ludzi zbawienia wiecznego...

Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

Ryszard Baxter żył w Anglii w 17-tym stuleciu, był pastorem w miasteczku Kidderminster. Umarł w 1691 roku. Z licznych ksiąg religijnych, które napisał ks. pastor Ryszard Baxter, znane są czytelnikom przede wszystkim dwie, a mianowicie: „O wiecznym odpocznieniu zbawionych”, „O nawróceniu duszy do Boga”. Jedną i drugą opracował ściśle według angielskiego oryginału na język polski Ks. Dr Jan Pindór, pastor w Cieszynie. Pierwsza...

Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

Panie Jezu, oddaję tobie moje oczy, daj mi swoje oczy. Oddaję ci moje usta, daj mi swoje usta. Oddaję ci moje uszy, daj mi swoje uszy. Oddaję ci moje ręce, nogi, duszę, ciało, daj mi swoje ręce, nogi, duszę, ciało. Spraw o Panie Jezu, abym patrzał tylko tam gdzie Ty tego chcesz i tak jak Ty chcesz....

Wykonało się
Wpis

Wykonało się

Przed przyjściem Syna Bożego na tę ziemię, gdy naród Boży wybrany pomimo otrzymanych łask i błogosławieństw odstąpił od Boga, powiedział Pan Bóg przez proroka Malachiasza, litując się nad ginącym w grzechach narodem: „Oto posyłam Anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem mojem” (Mal 3:1). Jan Chrzciciel, o którym tu mowa, był największym z proroków, był potężnym kaznodzieją Bożym pośród...

Właśnie dziś
Wpis

Właśnie dziś

Właśnie dziś, gdy świat w którym żyjemy stacza się w dół jak po równi; gdy wokół panuje nienawiść, agresja, demoralizacja; gdy wisi groźba atomowej wojny, a człowiek z uporem niszczy środowisko naturalne – warto pomyśleć i zadać sobie pytanie: co stanie się ze mną po śmierci? Warto w tym biegu za doczesnymi dobrami, za urządzaniem się...

  • 1
  • 2