Tag: Książka

Strona główna / Książka
Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

„Powiedz do nich: jako żyję ja, mówi panujący Pan: Nie chcę śmierci niepobożnego, ale aby się odwrócił niepobożny od drogi swojej, a żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od złych dróg swoich; dlaczego macie umrzeć, o domu Izraelski!” (Ezechiela 33, 11) Dziwiło mię zawsze, równie jak wielu innych, co Pisma święte pobożnie czytają, że tak mało ludzi zbawienia wiecznego...

Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

Ryszard Baxter żył w Anglii w 17-tym stuleciu, był pastorem w miasteczku Kidderminster. Umarł w 1691 roku. Z licznych ksiąg religijnych, które napisał ks. pastor Ryszard Baxter, znane są czytelnikom przede wszystkim dwie, a mianowicie: „O wiecznym odpocznieniu zbawionych”, „O nawróceniu duszy do Boga”. Jedną i drugą opracował ściśle według angielskiego oryginału na język polski Ks. Dr Jan Pindór, pastor w Cieszynie. Pierwsza...

Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

Panie Jezu, oddaję tobie moje oczy, daj mi swoje oczy. Oddaję ci moje usta, daj mi swoje usta. Oddaję ci moje uszy, daj mi swoje uszy. Oddaję ci moje ręce, nogi, duszę, ciało, daj mi swoje ręce, nogi, duszę, ciało. Spraw o Panie Jezu, abym patrzał tylko tam gdzie Ty tego chcesz i tak jak Ty chcesz....

  • 1
  • 2