Autor: Sandra

Czy jesteś zbawiony?
Wpis

Czy jesteś zbawiony?

Czy jesteś zbawiony, to ważne pytanie, Biblia da z pewnością odpowiedź Ci na nie. Już Paweł wydał nakaz słuszny w każdej mierze: Samych siebie badajcie, czy jesteście w wierze. 1 Zbawienie jest darem darmo ludziom danym, Lecz niestety rzadko z wiarą przyjmowanym. 2 Dobre czyny, moralność, to chwalebne rzeczy, Lecz Cię same nie kładą w...

Dwa zmartwychwstania
Wpis

Dwa zmartwychwstania

Słowo Prawdy uczy w najbardziej jasnych i dostępnych słowach, że wszyscy umarli zmartwychwstaną. Żadna nauka naszej wiary, nie opiera się na bardziej dosłownych i wyraźnych wyjaśnieniach Pisma Świętego. Nie ma niczego ważniejszego dla chrześcijaństwa. „Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara” (1 Kor 15:13-14)....

Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

O Jezu mój, Najmiłościwszy i Najsłodszy Zbawicielu, pozwól mi ofiarować Tobie, a przez Ciebie Ojcu Przedwiecznemu – najdroższą Krew i Wodę, które wypłynęły z rany, zadanej Boskiemu Sercu Twemu na drzewie krzyżowym. Racz uczynić uczestnikami tej Najdroższej Krwi i Wody wszystkich ludzi, a zwłaszcza biednych grzeszników oraz duszę moją. Oczyść, odnów, zbaw wszystkich ludzi mocą zasług Twoich. W końcu pozwól nam, o Jezu,...

Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

Jeśli mimo wszystko grzesznik się od drogi złej nie odwróci, lecz na potępienie przyjdzie, toć już za to nie Pana Boga, lecz jego samego obwiniać wypada. Sam dobrowolnie pozbył się zbawienia. Zginął, bo zginąć chciał, to znaczy, że się odwrócić nie chciał. Jeśli koniecznie chcecie dojść do piekła, któż może zapobiec? Bóg winy za krew...

Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

Pan w miłosierdziu niezbadanym uniża się tak daleko, iż wdaje się w rozprawę z nienawróconym grzesznikiem, pytając się o to, dlaczego chce umrzeć? Dziwna naprawdę jest to rozprawa, tak ze względu na przedmiot rozprawy, jak na osobę dysputujących. Bóg przenajświętszy i grzesznik nienawrócony z sobą rozprawiają. Dziwnym zaprawdę jest przypuszczenie, jakby ktokolwiek miał mieć ochotę przyjść na potępienie a nie żyć. A co...

Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

Tak gorliwie chce Bóg litościwy, aby się niezbożnik od drogi swojej odwrócił, że go podwójnie, z wielkim naciskiem do tego zachęca, mówiąc: „Nawróćcie się, nawróćcie się; czemu macie umrzeć!” Czy jest gdzie grzesznik nienawrócony, co te słowa słyszy? Jest gdzie mężczyzna albo niewiasta, co odnawiającej i poświęcającej siły Ducha świętego jeszcze nie doznali? O zważajcie na głos Stwórcy...

Wpis

O nawróceniu duszy do Boga

Bóg oświadczenie swe potwierdził przysięgą, aby nikt o prawdzie wyroku Jego powątpiewać nic nie śmiał. Chrystus Pan uroczyście oświadczył, że człowiek nienawrócony i znowu nie narodzony do królestwa niebieskiego wejść nie może. Mat. 18, 3. Jana 8, 3. Równie to Pan Bóg przysięga, potwierdził, że nie chce śmierci niepobożnego, ale aby się odwrócił niepobożny od drogi swojej,...

  • 1
  • 2
  • 5