Do poczytania

Strona główna / Do poczytania

Artykuły

Czytaj, rozważaj i zachowuj

Czy jesteś zbawiony?

Czy jesteś zbawiony?

Czy jesteś zbawiony, to ważne pytanie, Biblia da z pewnością odpowiedź Ci na nie. Już Paweł wydał nakaz słuszny w...

Dwa zmartwychwstania

Dwa zmartwychwstania

Słowo Prawdy uczy w najbardziej jasnych i dostępnych słowach, że wszyscy umarli zmartwychwstaną. Żadna nauka naszej wiary, nie opiera się na bardziej...

Pięć sądów

Pięć sądów

Określenie „sąd ostateczny”, tak często spotykane w religijnej literaturze, nie znajduje się w Piśmie Świętym. Co bardzo ważne, nie ma tam też...

Jedna czwarta i trzy czwarte

Jedna czwarta i trzy czwarte

Zgoła każda uroczystość chrztu ma w sobie coś podniosłego i radosnego. Oto znów odbywa się taka uroczystość, w której do chrztu przystępuje 12 osób....

Wzór z Nieba

Wzór z Nieba

„Patrz, powiedziano, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci jest okazany na górze” (Hebr. 8:5). W księdze Wyjścia znajdujemy opowiadanie o tych...

Zwiastowanie Ewangelii

Zwiastowanie Ewangelii

„Głoście wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego” (Psalm 96,3). Wielu chrześcijan uważa, że opowiadanie o chwale Bożej i Jego cudach...